Format của Phần II Response to a written Request

Sau đây là dạng format (hình thức) thi Part II – Phản hồi yêu cầu của bài thi TOEIC Writing nhé các em.Question 6-7: Respond to the written request – TOEIC WritingDirections: In this part of the test, you will show how well you can write a response to an email. Your response will be scored on·         The quality and variety of your sentences ·         Vocabulary, and ·         OrganizationYou will have 10 minutes to answer each email.  Hướng dẫn cách làm Part 2 – Response to a written request – TOEIC Writing tại ngoaingu360.com:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *