Khóa 2: Các tình huống giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Lesson 17: Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 18: Giới thiệu về gia đình: Tại đây

Lesson 19: Giới thiệu về sở thích: Tại đây

Lesson 20: Đề nghị giữ liên lạc: Tại đây

Lesson 21: Từ vựng và cách hỏi đường: Tại đây

Lesson 22: Cảm ơn bằng Tiếng Anh và cách trả lời: Tại đây

Lesson 23: Xin lỗi bằng Tiếng Anh và cách trả lời: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *