Khóa 3: Giao tiếp với người nước ngoài không cần nỗ lực

Lesson 24: Chuẩn bị tâm thái và chọn đối tượng khách nước ngoài để thực hành giao tiếp Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 25: Mẫu câu bắt chuyện với khách nước ngoài bằng Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 26: Duy trì đoạn hội thoại Tiếng Anh với khách nước ngoài: Tại đây

Lesson 27: Cách chào tạm biệt với khách nước ngoài: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *