KHÓA 6: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Bài 1: Làm sao để học tốt ngữ pháp Tiếng Anh: Tại đây

LESSON 1: CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG CÂU: Tại đây

LESSON 2: DANH TỪ: Tại đây

LESSON 3: CÁCH DÙNG A/AN/THE: Tại đây

LESSON 4: CÁCH DÙNG LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW: Tại đây

LESSON 5: CÁCH DÙNG MUCH, MANY, A LOT OF AND LOTS OF: Tại đây

LESSON 6: CÁCH SỬ DỤNG A NUMBER OF, THE NUMBER OF: Tại đây

LESSON 7: TỔNG QUAN VỀ THÌ: Tại đây

LESSON 8: PHÂN BIỆT TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI GẦN: Tại đây

LESSON 10: CẤU TRÚC NOT ONLY….BUT ALSO, AS WELL AS, BOTH..AND..: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *