Khóa 1: Phát âm tiếng Anh: Lộ trình chuẩn để thành thạo phát âm chỉ sau 16 ngày

Bộ tài liệu này Ngoại ngữ 360 sẽ cập nhật liên tục và mới nhất. Các bạn chia sẻ về trang cá nhân và cho bạn bè để tiện theo dõi nhé!.

Bài 1: Giới thiệu tổng quan: Tại đây

Lesson 1. Lên kế hoạch cho việc học Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 2: Tớ đã học Tiếng Anh như thế nào: Tại đây

Lesson 3: Các khó khăn khi tự học Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 4: Các bước tự vượt qua khó khăn để học tốt Tiếng Anh: Tại đây

Lesson 5: Cách phát âm 4 nguyên âm đơn: /i:/ /ɪ/ /e/ /æ/: Tại đây

Lesson 6: Phát âm 4 nguyên âm đơn: /ɒ/ /ɔ:/ /a:/ /ʌ/: Tại đây

Lesson 7: Phát âm 4 nguyên âm đơn: /ʊ/ /u:/ /ə/ /ɜː/: Tại đây 

Lesson 8: Phát âm 4 nguyên âm đôi: /ɑɪ / /ɑʊ/ /eɪ/ /əʊ/: Tại đây

Lesson 9: Phát âm 4 nguyên âm đôi /ɔɪ/ /eə/ /ɪə/ /ʊə/: Tại đây

Lesson 10 Phát âm 4 phụ âm/p/ /b/ /t//d/: Tại đây

Lesson 11 Phát âm 4 phụ âm /k//g//f/ /v/: Tại đây

Lesson 12 Phát âm 4 phụ âm/s//z//ʃ//ʒ/: Tại đây

Lesson 13 Phát âm 4 phụ âm/θ//ð//h//r/: Tại đây

Lesson 14 Phát âm 4 phụ âm/tʃ//dʒ//w//j/: Tại đây

Lesson 15 Phát âm 4 phụ âm/n//m//ŋ//l/: Tại đây

Lesson 16: Phát âm lại toàn bộ bảng phiên âm và đánh vần tiếng anh như Tiếng Việt: Tại đây

One thought on “Khóa 1: Phát âm tiếng Anh: Lộ trình chuẩn để thành thạo phát âm chỉ sau 16 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *